Netclicker Logo

שלוט במחשב ובאינטרנט שלך באמצעות הטלפון שלך

תנאים

על ידי שימוש באתר netclicker.tv, תנאים אלה יחולו עליך באופן אוטומטי. אנא קרא אותם בעיון לפני השימוש באתר. אינך רשאי להעתיק, לשנות או לשכפל את האתר, כל חלק מהאתר או את הסימנים המסחריים שלנו בכל דרך שהיא. נאסר עליך גם לנסות לחלץ את קוד המקור של האתר או לתרגם את האתר לשפות אחרות ללא אישור מראש. כל הזכויות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הקשורות לאתר, שייכות ל-Red Blueprint Technologies.

שינויים באתר ובשירותים

Red Blueprint Technologies מחויבת להבטיח שהאתר netclicker.tv יהיה שימושי ויעיל ככל האפשר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באתר או לגבות תשלום עבור שירותיו בכל עת ומכל סיבה. אנו נודיע לך בבירור אם חלים חיובים על השימוש באתר או בשירותיו.

איסוף ושימוש בנתונים

אתר netclicker.tv עשוי לאחסן ולעבד נתונים אישיים שסיפקת לנו כדי לספק את השירותים שלנו. באחריותך לשמור על אבטחת המכשיר והגישה לאתר שלך. אנו ממליצים על פריצת jail או שורש המכשיר שלך, מכיוון שזה עלול לסכן את אבטחת המכשיר שלך ואת הפונקציונליות של האתר.

האתר עשוי להשתמש בשירותי צד שלישי שיש להם תנאים והגבלות משלהם. אנא עיין בתנאים וההגבלות של ספקי שירות צד שלישי אלה לקבלת מידע נוסף.

הגבלת אחריות

Red Blueprint Technologies לא יכולה לשאת באחריות לכך שהאתר אינו פועל במלוא הפונקציונליות אם אין לך גישה ל-Wi-Fi או לנתונים ניידים. ייתכן שתחויב על ידי ספק הסלולר שלך עבור שימוש בנתונים בזמן הגישה לאתר. אתה מקבל אחריות על כל חיובים כאלה.

Red Blueprint Technologies אינה נושאת באחריות לכל הפסד, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש שלך באתר. בעוד אנו שואפים לשמור על האתר מעודכן ומדויק, אנו מסתמכים על צדדים שלישיים למידע.

עדכונים וסיום

אנו עשויים לעדכן את האתר מעת לעת. אתה נדרש לקבל עדכונים כדי להמשיך להשתמש באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק לספק את האתר ויכולים להפסיק את השימוש בו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

שינויים בתנאים ולהגבלות

אנו עשויים לעדכן את התנאים וההגבלות שלנו מעת לעת. מומלץ לעיין בעמוד זה מעת לעת על כל שינוי. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום התנאים וההגבלות המעודכנים בדף זה.

תנאים והגבלות אלה ייכנסו לתוקף החל מתאריך 2024-02-13.

אם יש לך שאלות או הצעות לגבי התנאים וההגבלות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected].