Netclicker Logo

שלוט במחשב ובאינטרנט שלך באמצעות הטלפון שלך

תנאים והגבלות עבור הרחבת Netclicker (תוסף)

על ידי התקנה או שימוש בתוסף Netclicker (תוסף), אתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות הבאים:

רישיון ושימוש

הרחבת Netclicker (תוסף) מסופקת לך תחת רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוסף למטרות אישיות או מסחריות, אך ורק בסביבת הדפדפן של Google Chrome או Mozilla Firefox.

אתה מסכים לא להפיץ, לשנות, לבצע הנדסה לאחור או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוסף.

פְּרָטִיוּת

אנו מכבדים את פרטיותך ואינם אוספים מידע או נתונים אישיים דרך Netclicker Extension (תוסף). עם זאת, שים לב ש-Google עשויה לאסוף מידע מסוים כחלק מהנהלים הסטנדרטיים שלה להפעלה ותחזוקה של פלטפורמת Google Chrome Extension, Mozilla עבור הפלטפורמה שלה ואפל גם עבורה.

הגבלת אחריות

אנו שואפים לספק הרחבה אמינה ומאובטחת, אך איננו יכולים להבטיח פעולה ללא הפרעה או שגיאה. אתה מסכים שהשימוש שלך בתוסף Netclicker (תוסף) הוא על אחריותך בלבד, ואנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בתוסף.

שירותי צד שלישי

הרחבת Netclicker (תוסף) עשויה להשתלב עם שירותי צד שלישי או ממשקי API כדי לשפר את הפונקציונליות שלה. השימוש שלך בשירותי צד שלישי כאלה כפוף לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות שלהם. איננו אחראים לכל פעולה או מחדל של שירותי צד שלישי.

עדכונים ושינויים

אנו עשויים לשחרר עדכונים, שיפורים או שינויים להרחבת Netclicker (תוסף) מעת לעת. אתה מסכים לקבל ולהתקין עדכונים כאלה כדי להמשיך להשתמש בתוסף.

סיום

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק את הגישה שלך ל-Netclicker Extension (תוסף) בכל עת ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפרה של תנאי שירות אלה.

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלה יהיו כפופים לחוקי דרום אפריקה ויתפרשו בהתאם, ללא התחשבות בהוראות החוק שלה.

שינויים בתנאים וההגבלות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את תנאי השירות הללו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השירות ייכנס לתוקף מיד עם פרסום הגרסה המתוקנת באתר זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי תנאי השירות שלנו או השימוש בתוסף Netclicker (תוסף), אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected].

תודה שהשתמשת בתוסף Netclicker (תוסף) והסכמת לתנאים והגבלות אלה.