Netclicker Logo

Bedien uw computer en internet met uw telefoon

Servicevoorwaarden voor Netclicker-extensie (add-on)

Door de Netclicker-extensie (add-on) te installeren of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende servicevoorwaarden:

Licentie en gebruik

De Netclicker-extensie (add-on) wordt u aangeboden onder een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de extensie te gebruiken voor persoonlijke of commerciële doeleinden, uitsluitend binnen de browseromgeving van Google Chrome of Mozilla Firefox.

U stemt ermee in de broncode van de extensie niet te distribueren, wijzigen, reverse-engineeren of proberen te extraheren.

Privacy

Wij respecteren uw privacy en verzamelen geen persoonlijke informatie of gegevens via Netclicker Extension (Add-On). Houd er echter rekening mee dat Google bepaalde informatie kan verzamelen als onderdeel van de standaardpraktijken voor het exploiteren en onderhouden van het Google Chrome Extension-platform, Mozilla voor zijn platform en Apple ook voor zijn eigen platform.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar een betrouwbare en veilige extensie te bieden, maar kunnen een ononderbroken of foutloze werking niet garanderen. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Netclicker-extensie (add-on) op eigen risico is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de extensie te gebruiken.

Diensten van derden

Netclicker Extension (Add-On) kan worden geïntegreerd met services of API's van derden om de functionaliteit ervan te verbeteren. Op uw gebruik van dergelijke diensten van derden zijn hun respectievelijke servicevoorwaarden en privacybeleid van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten van diensten van derden.

Updates en wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd updates, verbeteringen of wijzigingen aan de Netclicker-extensie (add-on) vrijgeven. U gaat ermee akkoord dergelijke updates te accepteren en te installeren om de extensie te kunnen blijven gebruiken.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Netclicker Extension (Add-On) op elk moment op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zuid-Afrika, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Servicevoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene versie op deze website.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Servicevoorwaarden of het gebruik van de Netclicker-extensie (Add-On), neem dan contact met ons op via [email protected].

Bedankt dat u de Netclicker-extensie (add-on) gebruikt en akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden.